STEM on Live!+:物理機關大挑戰 – 創意教育組

STEM on Live!+:
物理機關大挑戰

STEM on Live!+:物理機關大挑戰

一堆玩具、文具甚至日用品,究竟可以擦出咩火花呢?原來可以砌成一連串嘅機關,仲可以講故事添~有冇諗過利用日用品都可以學習物理呢,簡單嘅機關其實運用左不同嘅力學原理架!
在「STEM on Live!+:連鎖機關大挑戰」中,參加者將學習不同力學知識及製作機關的竅門,之後同學可利用所學再加上創意,創作出一連串連鎖機關並拍攝成短片!完成短片嘅參加者會得到精美紀錄品乙份,而短片仲有機會分享到我咃嘅Facebook專頁添!如果睇完「小白熊大戰巴斯光年」已經有好多Idea,咁就記得參加「STEM on Live!+:物理機關大挑戰」啦~

導師的指導 + 你的創意和熱誠,就是STEM on live!+

香港青年協會創新科學中心將會舉辦「STEM on Live!+:物理機關大挑戰」,內容包括:

項目 內容 日期
1 參與「科學實驗設計」網上教學 參加者參與「家中的物理世界」,學習利用日常物品製作物理機關裝置及認識不同的力學原理。 5月15日
下午4:30-5:30
2 導師諮詢期 導師會就個別同學製作機關時遇到的問題提供建議。 5月16-29日
3 製作及遞交STEM短片 參加者根據導師的建議在家中製作連鎖機關裝置,並於截止日期前遞交短片。所有完成短片的參加者會得到精美科學紀念品乙份。 遞交短片截止日期:
5月30日
4 分享STEM短片 本中心會精選參加者的短片,不定期上載於CCST及LEAD的Facebook專頁,讓大眾通過參加者製作的短片學習STEM知識。 由6月開始

 

對象:年齡不限

名額:50人(先到先得,額滿即止)

網上課程器材及物資要求:

  1. 可上網之平板電腦或手機或電腦(微軟視窗 或 蘋果均可),同時需配備:
    • 視像鏡頭
    • 喇叭或耳機
    • 麥克風
  2. 電郵帳號

報名方法:按此報名

截止報名日期:5月13日 下午5:00

備註:

  • 所有上載/提交的短片內容(包括圖片及音樂)必須為原創作品。參加者並須確保擁有上載/提交的短片之版權及其他相關之知識產權。參加者所上載/提交的內容如有任何抵觸知識產權相關之法例,須自行負上一切相關法律責任,而香港青年協會對該內容不負任何法律責任。
  • 本中心及參加者將會共同擁有短片之版權,並用作宣傳或教學用途。